March 19, 2019

DAHPIHNA

September 28, 2016 admin 0

Pa Raphael Dal Khen Thang in, Tuni 27 Sep 2016 Nipi zawh ninih ni ,Nitaklam nai 1 hunin, a tenna Lamka khua pa’n Tawntung tawldamna Pa Pasian kiang ah hong zuat san ta hi. Hong […]